??t v

Kính g?i: QUÝ KHÁCH HÀNG!

Indochine Tourist  là ??i lý bán vé máy bay cho h?n 30 hãng hàng không danh ti?ng trong n??c và qu?c t? nh?:

Vietnam Airlines, JetStar Pacific Airlines, Indochina Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, United Airlines , Thai Airways , Air China, Air France, Asiana Air, British Airways, Cathay Pacific, China Airlines, China Southern Airlines, Continental Airlines, Eva Air, Emirates Airlines, Garuda Airlines, Japan Airlines, Jet Star, Korean Air, Lufthansa Airlines, Madarin Airlines, Malaysia Airlines, Philippines Airlines, Qantas Airways, Royal Brunei Airlines, Royal Jordanian Airlines, Shanghai Airlines, Singapore Airlines, Shenzhen Airlines, Siem Rieap Air, Swiss Air ....

Indochine Tourist ??m b?o cho Quý khách

nhi?u d?ch v? hoàn h?o: 

» Bán vé máy bay qua ?i?n tho?i t? 08h00 ??n 18h00

» Bán vé tàu h?a , vé xe du l?ch , open tour  qua ?i?n tho?i t? 08h00 ??n 18h00 t?t c? các ngày.

» Cung c?p ph??ng án tr?n gói cho chuy?n ?i: VISA - Vé Máy bay - Khách s?n.

» Luôn ??m b?o v? tình tr?ng ch? cho khách ?i trên t?ng chuy?n bay.

» T? v?n các hành trình bay ng?n nh?t và giá r? nh?t.

Thanh toán d??i m?i hình th?c ( chuy?n kho?n, ti?n m?t,Visa, Master Card,......)

 ?? bi?t thông tin thêm, xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi qua ??a ch? Email: sales@indochinetourist.com

Bài viết cùng mục:

Chuy?n bay n?i ??a t? H

Chuy?n bay n?i ??a t? S

B?ng gi

Indochina Map Cambodia Laos Cambodia

Tin tức - Sự kiện