Request more

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung
6B, L

N?m ? v? trí thu?n tiên ngay gi?a trung tâm th??ng m?i và ngo?i giao s?m u?t c?a Hà N?i, khách s?n 4 sao Fortuna có 200 phòng r?ng rãi v?i ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? ngh? ng?i và công tác.

Ph?c v? cho nhu c?u th? giãn, khách s?n có m?t spa và trung tâm th? ch?t hi?n ??i, câu l?c b? ?êm v?i h? th?ng karaoke, nh?c s?ng và máy bán hàng t? ??ng, khu ch?i bowling v?i 24 ???ng l?n. Ngoài ra khách s?n còn ph?c v? hàng lo?t các món ?n ??c s?c và có riêng m?t nhà hàng Trung Hoa h?o h?ng. Ph?c v? cho nhu c?u công tác, khách s?n có m?t trung tâm th??ng v? và khu v?c ph?c v? ti?c v?i quy mô l?n và h?i h?p, t?t c? ??u ???c trang b? ??y ?? và hi?n ??i.

V? Trí

N?m ? qu?n trung tâm th??ng m?i và ngo?i giao c?a Hà N?i, khách s?n Fortuna Hà N?i cách không xa trung tâm tri?n lãm Gi?ng Võ và ch? cách trung tâm thành ph? ch?ng 10-15 phút xe, và kho?ng 30 phút xe ?? t?i sân bay.


Tiện nghi: ATM, Ph

Giải trí: V? tr??ng, Karaok

Dịch vụ: ?

Ngôn ngữ sử dụng: Ti?ng Vi?t, Ti?ng Anh, Ti?ng Trung Qu?c, Ti?ng Nh?t,

Giờ nhận phòng: 14h  Giờ trả phòng: 11h

Trả phòng muộn:

Chính sách trẻ em:

Hình thức thanh toán chấp nhận: Visa, Master, JCB, American Express, Diner Club, Ti?n m?t

N/A