Request more

Khu ngh? Little Muine Cottages

StarStarStar / Ti
Km18, H

T?a l?c trên bãi bi?n M?i Né, Phan Thi?t xinh ??p ??y cát tr?ng Little M?i Né Cottage ???c xem là m?t trong nh?ng khu ngh? d??ng "bí ?n" c?a Vi?t Nam.

Khu ngh? mát g?m 20 phòng và bungalow ???c thi?t k? trong m?t khung c?nh thiên nhiên trong xanh, thanh bình v?i nh?ng thân d?a cao vút và bãi bi?n tuy?t ??p. Nh?ng mái nhà tranh Bungalow v?i các ti?n nghi hi?n ??i luôn t?o cho du khách m?t không khí ?m cúng, d? ch?u.

Qúy khách có th? th? giãn ho?c gi?i t?a stress ? bi?n, b? b?i và m?t s? khu v?c yên t?nh khác.

Khu ngh? mát Little M?i Né Cottage ???c thành l?p vào tháng 12 / 2002.

V? Trí

Little M?i Né Cottage n?m t?i trung tâm bãi bi?n M?i Né, g?n th? tr?n Phan Thi?t, cách sân bay Tân S?n Nh?t, HCM 200 km t??ng ???ng v?i 3,4 gi? lái xe


Tiện nghi: ATM, V??n ch?i tr? em, Ph

Giải trí: Ph

Dịch vụ: M

Ngôn ngữ sử dụng: Ti?ng Vi?t, Ti?ng Anh,

Giờ nhận phòng: 14h  Giờ trả phòng: 12h

Trả phòng muộn:

Chính sách trẻ em:

Hình thức thanh toán chấp nhận: Visa, Master, JCB, American Express, Diner Club, Ti?n m?t

N/A